Qui som

La nostra comunitat la formem les monges de la comunitat de Sant Benet de Montserrat, als monestirs de Montserrat i de Manacor, així com moltes de les persones que ens envolten i que la fan viva, com les amistats, família, voluntariat i treballadores i treballadors.

Què fem

Compartim la nostra vida dedicada a Déu a través de l’acollida, a la nostra hostatgeria i a través de la trobada i l’escolta. Amb la formació i difusió, compartint la nostra pregària, xerrades, cursos, amb l’Escola Monàstica Sinclètica i amb formació humana com el Focusing. I a través de la bellesa, tenint cura de l’espai, de la ceràmica i artesania de Sant Benet de Montserrat i amb les confitures de la Santa Família de Manacor.

Orígens

abadessa montserrat

El monestir de Sant Benet de Montserrat va ser fundat el 1952 a la muntanya de Montserrat fruit de la unió de dues comunitats: la de Sant Anton i Santa Clara de Barcelona (c. 1236-1952) i la de Sant Benet de Mataró (1881-1952). Des del 2016 la nostra comunitat viu també a Mallorca, ja que ens vam fusionar amb la comunitat de la Santa Família de Manacor.

Els seus origens venen del monestir de Sant Antoni i de Santa Clara de Barcelona, que va ser fundat fora de les muralles de Barcelona el 1236. Aquesta va ser la primera comunitat clarissa de Catalunya. Si bé, és cert que en posterioritat, el 1513, la comunitat de monges clarisses es passà al ordre benedictí, fins a la seva extinció el 1952.

L’altre cama de la fundació de Sant Benet de Montserrat va ser el monestir de Sant Benet de Mataró, fundat el 1881 a la ciutat de Mataró per una monja del monestir de Sant Daniel de Girona i una altra de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, les quals recercaven un model de vida comunitària més proper als inicis de la regla de Sant Benet. Amb la Guerra Civil Espanyola les monges de Sant Benet de Mataró perderen el monestir i al retornar el 1939 els monjos de Montserrat els cediren temporalment el monestir de Santa Cecília de Montserrat. Fou en aquest monestir romànic, testimoni de la primera presència de vida religiosa reglada a la muntanya de Montserrat.

Actualment la comunitat la formem entorn de la trentena de germanes i el nostre dia a dia transcorre entre el treball i la pregària fent honor al lema benedictí “Ora et Labora”. En la pregària seguim els cicles litúrgics i la Litúrgia de les Hores. El seu ritme ens ajuda a endinsar-nos, més i més, en el misteri i el seguiment del Crist. En la pau de l’entorn de Montserrat, i seguint el ritme de la natura, aprenem a viure a fons l’Evangeli estant obertes als batecs del món.

Amb el treball de les nostres mans ens guanyem la vida a través de la bellesa de la ceràmica, dels ciris decorats, de les postals…, però també ens la guanyem a partir de la reflexió i el pensament, oferint formació amb diferents cursos de teologia, de creixement personal, recessos… Per a nosaltres, a més a més, l’hostatgeria del monestir és una part important del nostre treball. Per això, volem viure obertes a tothom qui truqui a la nostra porta, acollint i compartint la seva recerca de fe i de vida, tot oferint-los espais enriquidors d’estada.

El nostre desig és viure l’amor sense límits del Crist, tot restant ben arrelades a la nostra terra i construint plegades un món millor. El Regne de Déu ja està entre nosaltres i dins nostre!

“Sigui el monaquisme el que sigui hom diria que presenta una simptomàtica polaritat. Per una banda resulta quelcom d’especial, estrany, àdhuc a vegades estrafolari, amb tocs d’inconformisme social i cultural; per l’altra banda, és tan humà que ha estat decisivament proclamat com a la vocació de tot ésser humà, con allò que tota persona hauria de ser o que està cridada a ser, d’una manera o d’una altra, més aviat o més tard.”

— Raimon Panikkar

Noves vocacions

Aquesta secció et pot ajudar a escoltar encara més la veu de Déu i discernir si et sents cridada a viure a la comunitat monàstica de Sant Benet de Montserrat. De vegades cal fer aquest “salt de fe” per explorar les coses més enllà.

Cistella de la compra